Česky Deutsch
HB Beton. s.r.o.
Sobotní prodej transportbetonu. Objednávky na 724 020 900

Ukončení sobotního prodeje

Ukončení sobotního prodeje

Vzhledem ke klimatickým podmínkám ukončujeme sobotní prodej.

Dotace na FVE

Dotace na FVE

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Více informací »

Prodejní sklad technických plynů

Prodejní sklad technických plynů

Od 1.9.2021 funguje v našem areálu prodejní sklad technických plynů společnosti Riessner-Gase s.r.o.

NOVINKA - Šachtová dna s plastovou vystélkou

NOVINKA - Šachtová dna s plastovou vystélkou

Vyrábíme šachtová dna zalitím plastové vystélky PREDL® do betonu. Tím vzniká monolitický betonový spodní díl šachty, který vykazuje normou požadovanou pevnost betonu třídy C35/45 a to i v místech žlabu a nástupnice. Plastová dna se osvědčují jako trvalé o

Více informací »

NOVINKA - rošty do bramborárny

NOVINKA - rošty do bramborárny

Pro prostory, kde je vyžadováno odvětrávání a zároveň je nutno zachovat vyšší nosnost podlahy.

Více informací »

Novinka v našem vozovém parku

Novinka v našem vozovém parku

Pumpomix PUMI 25-4

Více informací »

Transportbeton a výrobky z betonu

Firma HB beton s.r.o. vznikla v roce 1991. V současné době zde pracuje průměrně 70 kmenových zaměstnanců. Firma má zaveden systém řízení jakosti a výrobky jsou uváděny na trh v souladu se zákonem č. 22/97 Sb.. Kvalitě výrobků je věnována maximální péče a je sledována Státní zkušebnou č. 204 Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha. Kromě toho je výroba dozorována německým zkušebním ústavem z Mnichova. Mimo výrobků pro tuzemsko, firma exportuje 30 % své produkce na trhy EU.

TOP produkty

Prodej také koncovým zákazníkům - v libovolném množství


Beton a betonové výrobky - zámková dlažba

Zámková dlažba

Naše betonová dlažba splňuje náročné evropské normy, ale zároveň je velmi estetická, což jí dává nebývale široké možnosti použití.

Beton a betonové výrobky - betonové rošty do stájí

Betonové rošty do stájí

Při projektování a výrobě roštů plně respektujeme požadavky zootechniků a využíváme nejnovějších poznatků z vědy a výzkumu.

Beton a betonové výrobky - Transportbeton

Transportbeton

Vyrábíme širokou škálu betonů konstrukčních, potěrových, vodostavebních a silničních.