Česky Deutsch
HB Beton. s.r.o.

Atypické a jiné výrobky

Bazény

Jedná se o železobetonovou konstrukci pravoúhlého tvaru v rozměrech dle přání investora. Bazén je možno vyrobit také v proměnlivých hloubkách a se svažitým dnem. Schody jsou nejčastěji řešeny v rohu bazénu (viz. foto). Samotný bazén se v případě potřeby doplňuje o šachtu pro umístění bazénové technologie.

Stěny bazénu lze opatřit prostupy pro protiproud či případně světla.

Konstrukce bazénu se posadí na připravenou základovou desku a v rozích se svaří. Po umístění technologie je možno z venku zasypat zeminou. Vnitřek bazénu je vhodno izolovat polystyrenem. Následně se vnitřek bazénu potáhne svařovanou PVC folií odolnou na mechanické poškození a na UV záření.

Beton a betonové výrobky - atypické výrobky Beton a betonové výrobky - atypické výrobky

Ukázkový výkres betonových dílců bazénu.

Dopravní zábrany

Průběžné i koncové dílce.

Beton a betonové výrobky - atypické výrobky

Betonová lavička

Lze dodat již smontované (včetně dřevěných částí), nebo pouze železobetonové díly.

  Beton a betonové výrobky - atypické výrobky

Septiky a kanalizační jímky

Vyráběno z vodostavebního betonu třídy C 30/37 XF4 v rozměrech a dle specifikace zákazníka. Možno dodat s poklopem i bez něj. Dle přání zákazníka lze opatřit různými prostupy, rourami, stupadly apod. Na rozdíl od plastových jímek není třeba obetonovávat a opatřovat proti deformaci a vytlačení jímky spodní vodou. Jímky jsou opatřeny oky pro snazší manipulaci. 

Beton a betonové výrobky - atypické výrobky Jimka

 
Vodoměrné šachty

 Výrobek je určen pro umístění vodoměru. Vyrábíme v rozměrech 90 x 124 x 120 cm. Ve variantě se dnem i bez něho. Tloušťka stěny je 10 cm. Na čelní a zadní stěně jsou prostupy pro protažení trubek.

Schodišťové stupně

 Vyrábíme jak z prostého betonu, tak z broušeného teraza. Na přání zákazníka lze vyhotovit jak "L" profily, tak pouze nášlapy.

Atypické stříšky a komínové hlavy

 Slouží na ukončení komínů, elektrických sloupků či různých zídek a plotů. Vyrábíme vždy dle specifikací zákazníka. Lze si zvolit různé rozměry, tvary i případné otvory. Spodní okraj je možno po celém obvodu opatřit okapničkou (v takovém případě je nutno počítat s přesahem cca 5 cm na všechny strany).

Betonové květináče

 Vyráběn v rozměru 100x40x40 cm. Vhodný např. i pro vytváření bariér proti parkování automobilů.

Betonový odpadkový koš

Vyráběn v rozměru 88 cm na výšku a 36 cm vnitřní průměr. Hodí se pro doplnění kovovým vnitřním košem pro vysypávání. Ve dně je díra, aby nedošlo k naplnění vodou.