Česky Deutsch
HB Beton. s.r.o.

Zatravňovací tvárnice, žlabovky

Zatravňovací tvarovky

Popis

Zatravňovací tvarovky - foto

Zatravňovací tvárnice jsou určeny k vytváření parkovišť, zpevnění břehů vodních toků, vjezdů, svahů a násypů s možností částečného zatravnění zpevněné plochy. Je z nich též možné vyzdívat nízké zídky a ploty.

Manipulace

Na dřevěných paletách 120x80 a 32 ks, tj. 7,5 m2 (hmotnost cca 0.8 t).

Provedení

Výrobek z vibrolisovaného betonu. Standardně vyráběno v šedé barvě, na základě dohody se zákazníkem je možno vyrobit z barevného betonu.

Délka = 60cm
Šířka = 40cm
Výška = 9cm
Váha = 26kg/ks

 

 

Žlabová tvarovka

Popis

Tyto výrobky umožňují vytváření žlabových pásů k odvedení povrchové vody ze zpevněných ploch a to buď jedno nebo oboustranně. Povrchová voda může být svedena buď do terénu průsakem nebo po jejich utěsnění do vsakovací jámy nebo do kanalizace.

Provedení

Pohledový přírodní nebo barevný beton po dohodě se zákazníkem

  ks/m2 ks/pal kg/ks
25/21/8 4 144 7
20/34/8 5 120 6