Česky Deutsch
HB Beton. s.r.o.
Sobotní prodej transportbetonu. Objednávky na 724 020 900

Dotace na FVE

Dotace na FVE

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Více informací »

Sobotní prodej

Sobotní prodej

Od 2.3.2024 zahajujeme sobotní prodej transportbetonu a ostatních výrobků.

Prodejní sklad technických plynů

Prodejní sklad technických plynů

Od 1.9.2021 funguje v našem areálu prodejní sklad technických plynů společnosti Riessner-Gase s.r.o.

NOVINKA - Šachtová dna s plastovou vystélkou

NOVINKA - Šachtová dna s plastovou vystélkou

Vyrábíme šachtová dna zalitím plastové vystélky PREDL® do betonu. Tím vzniká monolitický betonový spodní díl šachty, který vykazuje normou požadovanou pevnost betonu třídy C35/45 a to i v místech žlabu a nástupnice. Plastová dna se osvědčují jako trvalé o

Více informací »

NOVINKA - rošty do bramborárny

NOVINKA - rošty do bramborárny

Pro prostory, kde je vyžadováno odvětrávání a zároveň je nutno zachovat vyšší nosnost podlahy.

Více informací »

Novinka v našem vozovém parku

Novinka v našem vozovém parku

Pumpomix PUMI 25-4

Více informací »

Transportbeton a výrobky z betonu

Firma HB beton s.r.o. vznikla v roce 1991. V současné době zde pracuje průměrně 70 kmenových zaměstnanců. Firma má zaveden systém řízení jakosti a výrobky jsou uváděny na trh v souladu se zákonem č. 22/97 Sb.. Kvalitě výrobků je věnována maximální péče a je sledována Státní zkušebnou č. 204 Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha. Kromě toho je výroba dozorována německým zkušebním ústavem z Mnichova. Mimo výrobků pro tuzemsko, firma exportuje 30 % své produkce na trhy EU.

TOP produkty

Prodej také koncovým zákazníkům - v libovolném množství


Beton a betonové výrobky - zámková dlažba

Zámková dlažba

Naše betonová dlažba splňuje náročné evropské normy, ale zároveň je velmi estetická, což jí dává nebývale široké možnosti použití.

Beton a betonové výrobky - betonové rošty do stájí

Betonové rošty do stájí

Při projektování a výrobě roštů plně respektujeme požadavky zootechniků a využíváme nejnovějších poznatků z vědy a výzkumu.

Beton a betonové výrobky - Transportbeton

Transportbeton

Vyrábíme širokou škálu betonů konstrukčních, potěrových, vodostavebních a silničních.